VISIE

Piloot.co is een artistiek platform rond een team van vijf kunstenaars en een bemiddelaar. Samen denken ze na over de ontwikkeling van Tondelier, een nieuw stadsdeel in Gent. Via meerjarige artistieke projecten die meegroeien met de ontwikkeling van de buurt onderzoekt Piloot.co de omgeving, in dialoog met de huidige en toekomstige bewoners. Dat gebeurt door te kijken naar de geschiedenis van het gebied, te interveniëren in het heden en te anticiperen op de toekomst. Zo ontwikkelt Piloot.co zich, met de wijk en met vele co-piloten, van een onderzoeker en een ontdekker naar een gids: een loods op en rond Tondelier.

De basis van het platform wordt gevormd door de oefeningen en acties van de verschillende kunstenaars, ontwikkeld in dialoog met de omgeving. Ook worden er externe sprekers uitgenodigd met inspirerende voorbeelden andere projecten met een gelijkaardige insteek. Het publieke programma biedt de kans om gasten uit te nodigen naar aanleiding van specifieke vragen van buurt- of toekomstige bewoners.

Het doel van het platform is het vrijhouden van een ruimte voor kunst in de plannen voor de nieuwe wijk Tondelier, en daarmee het bewaken van de kunst als ‘common’, als gedeelde vrijplaats, als een niet-definitief-ingevulde ruimte die steeds opnieuw een tijdelijke invulling kan krijgen. Kunst wordt hier als ‘publieke nutsfunctie’ voorgesteld, even noodzakelijk als een crèche, elektriciteit, vuilafhaling, en het aan huis bezorgen van boodschappen: kunst als onderdeel van de commons voor deze plek, ingebed in het buurtbeheer van de toekomstige wijk.